සෞඛ්‍ය නීති කඩ කල සම්භාහන මධ්‍යස්ථාන 5 ක් පොලීසිය වටලයි.

0
300

බස්නාහිර පළාත තුළ සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය නොකරමින් පවත්වාගෙන ගිය සම්භාහන මධ්‍යස්ථාන 5 ක් පොලීසිය වටලා තිබෙනවා.

බියගම, බොරලැස්ගමුව, මීගමුව සහ කොච්චිකඩේ යන ප්‍රදේශ වල මෙම සම්භාහන මධ්‍යස්ථාන පවත්වාගෙන ගොස් ඇත.

මෙහිදී ඒවායේ සේවය කල කාන්තාවන් 14 දෙනෙකු සහ පිරිමි පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුද පොලිස් අතඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.