නිවෙස් තුළදීත් මුහුණු ආවරණ පළදින චෙක් ජනරජය

0
315

චෙක් ජනරජයෙන් වාර්තා වන දෛනික කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ ගෘහස්ථව ජනතාව රැස්වන ස්ථානයන්හි ද මුහුණු ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය කර ඇත.

පසුගිය දින 5ක කාලය තුළ එරටින් දෛනිකව ආසාදිතයින් 150කට වැඩි පිරිසක් හඳුනාගෙන ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

චෙක් ජනරජයෙන් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් ගණන 15,000 ඉක්මවා ගොස් ඇත.

චෙක් ජනරජය තුළ පොදු ස්ථානවලදී මුහුණු ආවරණ පැළඳීම මුලදී අනිවාර්ය කර තිබූ අතර කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමග එරට රජය නව සීමාවන් පැනවීමට පියවර ගෙන ඇත.