මුඛ ආවරණයකින් යටිකය ආවරණය කරගත් තරුණයා ඔක්ස්ෆර්ඩ් වීදියේ ඇවිද යයි

0
573

සිකුරාදා (24) ලන්ඩනයේ කාර්යබහුල හා ජනප්‍රිය සාප්පු වීදියක් වූ ඔක්ස්ෆර්ඩ් වීදියේ මිනිසෙකු යට ඇඳුම් ලෙස මුව ආවරණයක් පමණක් ඇඳගෙන ඇවිදීමෙන් සාප්පු හිමියන් මවිතයට පත්විය.

මෙම තරුණයා නිල් පැහැති ශල්‍ය මුඛ ආවරණයකින් පමණක් සිය යටිකය ආවරණය කරගෙන ලන්ඩනයේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් වීදියේ ගමන් ගන්නා අයුරු කැමාරවක සටහන්ව තිබුණි.

පදිකයින් ස්වල්ප දෙනෙක් නතර වී නිරුවත් මිනිසාගේ ඡායාරූප ගත් අතර අනෙක් අය පුදුමයෙන් බලා සිටියහ.

එක්සත් රාජධානියේ රජය සිකුරාදා වෙළඳසැල්, ගුවන් ගමන්, බැංකු, පොදු ප්‍රවාහන හා වෙනත් පොදු ස්ථානවල මුඛ ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය කර ඇත.

එරට මාධ්‍ය පවසන්නේ රජයේ එම තීරණයට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ඔහු මෙලෙස ක්‍රියා කරන්නට ඇති බවය.