මහ මැතිවරණයේ ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 70% ක් – කොරෝනා නොතකා ඡන්දය දැමීමට පැමිණි සියලුදෙනාට ස්තුතියි – මහින්ද දේශප්‍රිය

0
286

මහ මැතිවරණයේ සමස්ත ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය 70% ක් බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.

ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවලට පැමිණි සියලු ඡන්ද දායකයින්ට විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වන බව එතුමා සඳහන් කළා.

ඔහු වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානම ඇති කාල සීමාවක් තුළ වුවද සැළකිය යුතු පිරිසක් මෙවර මහ මැතිවරණයට සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබීම සතුටට කරුණක් බවයි.

ඔහු මේ බව පැවසුවේ ඡන්ද විමසීම අවසන් වීමෙන් පසු මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ අද සවස පැවති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකදීය.

ඒ අනුව දිවයිනේ දිස්ත්‍රීක්ක අනුව ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතයන් මෙසේය.

 • කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය – 72%
 • ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය – 69%
 • කළුතර දිස්ත්‍රික්කය – 71%
 • මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය – 71%
 • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය – 75%
 • මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය – 71%
 • ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – 69%
 • මාතර දිස්ත්‍රික්කය – 71%
 • හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – 73%
 • අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය – 71%
 • පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය – 71%
 • ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය – 74%
 • මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය – 72%
 • දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – 72%
 • බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – 74%
 • මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය – 74%
 • වන්නි දිස්ත්‍රික්කය – 73%
 • යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – 69%
 • කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය – 69%
 • පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය – 63%
 • රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය – 73%
 • කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය – 71%