දින 102 කට පසුව නවසීලන්තයෙන් කොවිඩ් රෝගීන් 4 ක් – ඔක්ලන්ඩ් නගරය අඟුළු දැමේ.

0
338

දින 102 කට පසුව නවසීලන්තයෙන් දේශීයව සම්ප්‍රේෂණය වූ කොවිඩ් රෝගීන් 4 ක් සොයගෙන ඇත.

නවසීලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය Jacinda Ardern අඟහරුවාදා රාත්‍රියේ දේශීයව සම්ප්‍රේෂණය වූ නව රෝගීන් 4 දෙනෙකු පිළිබඳ සනාථ කර ඇත.

මෙම සිද්ධීන් හතරම දකුණු ඕක්ලන්ඩ් හි එක් නිවසක අයවලුන් වේ.

නවසීලන්තයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරයක් වන ඕක්ලන්ඩ්, බදාදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දින තුනක් සඳහා තුන්වන මට්ටමේ සීමාවන් ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

නව සීමාවන් නිසා අවන්හල්, බාර් සහ අත්‍යවශ්‍ය නොවන වෙළඳසැල් ඇතුළු ව්‍යාපාර වසා දැමීමට සිදුවනු ඇත.

සිල්ලර වෙළඳසැල් වලින් සැපයුම් ලබා ගැනීම වැනි අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම සඳහා මිනිසුන්ට තම නිවෙස්වලින් පිටවීමට අවසර දෙනු ලැබේ.

ඕක්ලන්ඩ් හි පුද්ගලයින් 10 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් එක්රැස් කිරීම ද සීමා කර අතර ඕක්ලන්ඩ් හි පාසල් ද දින තුනක් වසා තබනු ඇත.

ඕක්ලන්ඩ් වලින් පිටත, නවසීලන්තයේ සෙසු ප්‍රදේශ දෙවන මට්ටමේ සීමාවන් කරා යනු ඇත. එම සීමාවන් යටතේ 100 කට නොඅඩු පිරිසකට එක තැනකට රැස්විය හැකිය.