නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දීමේ උත්සවය ඇරඹෙයි

0
580

නව රජයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දීමේ උත්සවය මේ වනවිට මහනුවර ඓතිහාසික මඟුල් මඩුවේදී ආරම්භ වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව කැබිනට් අමාත්‍ය වරුන් 28 දෙනෙකු, රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරුන් 40 දෙනෙකු අද දින ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේදී දිවුරුම් දෙනු ඇති.

https://www.facebook.com/watch/?v=310380243406563
අභිනව කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දීමේ රාජ්‍ය උත්සවය. ඓතිහාසික මඟුල්මඩුවේ සිට සජීවීව