මහේල – කුමාර් – ලසිත් සහ රංගන දශකයේ හොඳම ක්‍රීඩකයින් අතරට

0
299

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය මගින් සංවිධානය කෙරෙන “ICC Awards of the Decade” සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කළ මහේල ජයවර්ධන, කුමාර් සංගක්කාර, ලසිත් මාලිංග සහ රංගන හේරත් ගේ නම් විවිධ අංශ යටතේ යෝජනාවී තිබේ.

දශකයක් තුළ ක්‍රීඩකයින් සහ ක්‍රීඩිකාවන් දක්වා ඇති දක්ෂතා අනුව ඡන්ද විමසීමකින් විවිධ අංශ ඔස්සේ “ICC Awards of the Decade” හි ජයග්‍රාහකයින් තෝරා ගැනීමට නියමිතය.

ඒ ඒ අංශවල හොඳම ක්‍රීඩකයා හෝ ක්‍රීඩිකාව තෝරාගැනීම සඳහා 10%ක් ක්‍රිකට් ලෝලීන්ගේ ඡන්දය ද ඉතිරි 90% විශේෂඥ කමිටු සාමාජිකයින් විසින් ලබාදෙන ඡන්දය ද භාවිත කිරීමට නියමිතය.   
නමුත් “ICC Spirit of Cricket Award of the Decade” ජයග්‍රාහකයා තෝරාගැනීම සඳහා 100%ක්ම භාවිත කරනුයේ ක්‍රිකට් ලෝලීන්ගේ ඡන්දයයි.

2011 සිට තෝරා ගැනුණු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් අතුරින් එහි ජයග්‍රාහකයා තෝරාගනු ඇති බව සඳහන් වේ.