ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට නව සභාපතිවරයෙක්

0
279

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය වජිර දිසානායක මහතා පත්කර තිබෙනවා.

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පැවසුවේ, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය විසින් මෙම පත් කිරීම සිදු කරනු ලැබ ඇති බවයි.

මින් පෙර ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළේ, මහාචාර්ය හරේන්ද්‍ර සිල්වා මහතායි.