චීන කොඩියත් හඳේ ගසයි !

0
274
සඳ මත සිය ධජය එසවීමට චීනය සමත් වී තිබේ.

ඒ, අනුව සඳ මත ජාතික ධජයක් එස වූ දෙවන රට බවට පත්වීමට චීනය සමත් වනු ඇති.

1969 වසරේ දී ගගනගාමීන් සහිත ඇපලෝ 11 යානය මගින් අමෙරිකාව සඳ තරණය කළේ, සඳ තරණය කළ ලොව පළමු රට බවට පත්වෙමිනි.

එහිදී සිය ධජය සඳ මත එසවීමට අමෙරිකානු ගගනගාමීන් සමත් විය.

චීනය ගගනගාමීන් රහිත Chang’e-5 අභ්‍යවකාශ යානය පසුගිය දා සඳ මත ගොඩබෑමට සමත් වුණේ, අමෙරිකානු අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුමෙන් වසර 50 කට පමණ පසුවයි.

සඳෙන් පාෂාණ සාම්පල රැගෙන එම අභ්‍යවකාශ යානය යළි පෘථීවිය බලා පිටත්වීමට පෙර ලබා ගත් ඡායාරූප කිහිපයක් ප්‍රසිද්ධ කිරීමට චීන ජාතික අභ්‍යවකාශ පරිපාලනය පියවර ගෙන ඇත.