ගුවන් හමුදාවට අයත් සැහැල්​ලු ගුවන් යානය​ක් කඩා වැටේ *Video

0
572

රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අයත් ගුවන් නියමුවන් පුහුණු කිරීමට යොදාගන්නා PT6 වර්ගයේ ගුවන් යානයක් අනතුරුට ලක්ව තිබේ.

පොලීසිය පවසන්නේ කන්තලේ ජනරංජන වැවට නුදුරින් පිහිටි  ප්‍රදේශයට එම ගුවන් යානය කඩා වැටී ඇති බවය.

අනතුරට ලක්වන අවස්ථාවේ එහි ගුවන් නියමුවා පමණක් සිට ඇති බව පොලීසිය පැවසීය.

මෙම යානය චීන වරාය ගුවන් හමුදා කඳවුරෙන් ගුවන්ගත විමෙන් පසු කන්තලේ ප්‍රදේශයේ දී සන්නිවේදන සබඳතා බිඳවැටුණු බව, ගුවන් හමුදා ප්‍රකාශකවරයා සදහන් කළා.