කොළඹ උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණයේ ගින්න පාලනය කෙරේ

0
268

කොළඹ අලුත්කඩේ පිහිටා ඇති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සංකීර්ණයේ හටගත් ගින්න පාලනය කර ඇති බව ගිනිනිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ සඳහා කොළඹ ගිනි නිවීමේ ඒකකය රථ 09ක් කැඳවා තිබුණි.

ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාරවණය වී නොමැත.