මහියංගනය – විරානගමට මාළු වැස්සක්

0
277

මහියංගනය අලුත්තරගම විරානගම ගම්මානයට ඊයේ සහ අද අවස්ථා කිහිපයකදී ධාරාණීපාත වැසි සමඟ මාළුන්ද වැටී තිබේ.

ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ එම ප්‍රදේශයේ මෙතෙක් දැක නොමැති මාළු විශේෂයක් මෙලෙස වැස්ස සමඟ බිමට වැටී ඇති බවය.