බස්නාහිර හුදකලා කර නොමැති ප්‍රදේශයේ පාසල් වල 11 ශ්‍රේණිය ලබන 25 ඇරඹේ

0
273

බස්නාහිර පළාතේ හුදකලා කර නොමැති ප්‍රදේශයේ පාසල් වල 11 ශ්‍රේණිය ලබන 25 ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජි. එල් පීරිස් මහතා සදහන් කරනවා.

අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ බව සදහන් කළා.