විදෙස්ගතව සිට පැමිණෙන පිරිසට අදාළ නව මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කෙරේ

0
581
විදෙස් රටවල සිට පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින් හා විදේශිකයින් සඳහා නව නිරෝධායන රෙගුලාසි ඇතුළත් චක්‍රලේඛය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කරනු ලැබ තිබේ.

මේ යටතේ කොරොනා එන්නත් ලබා නොගෙන දිවයිනට පැමිණෙන මගීන්ගේ හෝටල් නිරෝධායන කාලය දින 7 කට අඩුකර තිබීම විශේෂත්වයකි.

එලෙස පැමිණෙන පුද්ගලයින් පළමු දිනයේදී සහ 7 වන දිනයේදී PCR පරීක්ෂණයකට යොමු විය යුතුයි.

එම පරික්ෂණ දෙකෙන්ම එම පුද්ගලයින් කොරෝනා ආසාදනය නොමැති බව තහවුරු වුවහොත් හත්වන දිනයේදී ඔවුන් හෝටල් නිරෝධායනයෙන් මුදා හැරෙනු ඇති.

දින 14 ක අනිවාර්ය නිරෝධායන කාලයේ සෙසු දින ගණන ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිගේ අධික්ෂණය යටතේ නිවෙස් නිරෝධායනය විය යුතුයි.

මේ අතර කොරෝනා එන්නත් ලබාගෙන සති දෙකකින් පසු දිවයිනට පැමිණෙන මගීන් සඳහා වෙනස් නිරෝධායන ක්‍රියාවලියක් හඳුන්වා දී තිබේ.

මෙහිදී එන්නත් ලබාගෙන පැමිණෙන මගීන් ගුවන් තොටුපළ වෛද්‍ය නිලධාරී වෙත එන්නත්කරණ සහතිකයේ මුල් පිටපත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එය ඉංග්‍රීසි හැර වෙනත් භාෂාවකින් තිබේ නම්, අනුමත කළ ඉංග්‍රීසි භාෂා පරිවර්තන සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.

එවැනි මගීන් රජයේ බලධාරීන් මගින් නිරෝධායන හෝටල් හෝ මධ්‍යස්ථාන වෙත ප්‍රවාහනය කරනු ඇති.

මෙම මගීන් දිවයිනට පැමිණ පැය 24 ක් තුළ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අනුමත පෞද්ගලික හෝ රාජ්‍ය රසායනාගාරයක් මගින් PCR පරීක්ෂණයක් කළ යුතුයි.

ප්‍රතිඵල ලැබීමෙන් පසු එම පුද්ගලයින් හෝටල් නිරෝධායනයෙන් මුදා හැරේ.

සිය පෞද්ගලික ප්‍රවාහන ක්‍රමයකින් ඔවුන් නිවෙස් වෙත යා යුතු අතර සිය නිරෝධායන කටයුතු පිළිබඳ ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී දැනුවත් කළ යුතු වේ.

මොවුන් එන්තත්කරණය අවසන් කර ඇති බැවින් තවදුරටත් නිරෝධායනය අවශ්‍ය නොවන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයේ සඳහන් ය.

කෙසේ වෙතත් සියලු මගීන් දිවයිනට පැමිණ 7 වන දිනයේදී නැවත වරක් PCR පරීක්ෂණයකට යොමු විය යුතු වේ.

පොදු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කෙරෙන මගීන් පළමු දිනයේදී සහ 10 වෙනි දිනයේදී PCR පරීක්ෂණයට යොමු කළ යුතුයි.

එම පරික්ෂණ දෙකෙන්ම කොරෝනා ආසාදිතයෙකු නොවන බව තහවුරු වුවහොත් 10 වන දිනයේදී නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් මුදා හැරේ.

සෙසු දින 4 ඔවුන් නිවෙස් නිරෝධායනයේ සිටිය යුතුයි.