දිනිති වල්ගමගේ නවතම හැඩ වැඩ

0
582

අපේ රටේ සිටින ඇති දක්ෂ වගේම සුන්දර රංගන ශිල්පිනියක් තමයි දිනිති වල්ගමගේ කියන්නේ. රංගන ශේස්ත්‍රයේ මෙන්ම නිරූපණ ශේස්තයේත් ඉහලින්ම සිටින ඇය වෙනුවෙන් අද හැඩ වැඩ තුලින් ඉඩක් වෙන් කලා.

බොහෝ දෙනාගේ ආදරය දිනා ගත් ඇය විසින් සිය Facebook ගිණුමට එක් කරන ලද ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්.,