ඔබ අවට කොවිඩ් තත්වය ගැන කියන සුවපෙත ඇප් එක දාගන්න

0
606

ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානය සහ බස්නාහිර පලාත් සෞඛ්‍යය අමාත්‍යාංශයේ වසංගත රෝග ඒකකය හා එක්ව නිර්මාණය කල මෙමෙ ඇප් එක තුලින් හුදකලා ප්‍රදේශ රෝගීන් හමුවන ස්ථාන ගූගල් මැප් එක හරහා සටහනක් මගින් පෙන්නුම් කරයි.

තවද මෙහි සවිස්තරාත්මක කොවිඩ් මර්දන මාර්ගෝපදේශ කිහිපයක් තිබේ. ඔබ සහ ඔබගේ ආදරණීයයන් ආරක්ෂා කිරීමට සහ ආරක්ෂිතව සිටීමට සුදුසු වේලාවට නිවැරදි තොරතුරු සඳහා සුවපතා ඇප් එක ඔබත් අදම බාගත කරගන්න