හදිසියේම එන්නත ලබා ගත් හරීන් කියන කතාව

0
323

රටේ සියළු දෙනා එන්නත්කරණය කරන තෙක් තමා එන්නත්කරණය ට යොමු නොවන බව මීට පෙර පැවසූ හරීන් ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීවරයා අද හදිසියේම එන්නත් ලබා ගැනීමට ගිය අතර ඒ ගැන ට්විටර් සටහනක් ද තබා ඇත.

මෙම සටහනේ දැක්වෙන්නේ ඔහු පෙබරවාරි මාසයේ දී තැබූ ට්විටර් සටහනට පිළිතුරු සටහනකි.

පෙබරවාරි මාසයේ සඳහන් කර ඇත්තේ තමා එන්නත්කරණය ට මේ මොහොතේ යොමු නොවන බවයි.

නමුත් මේ වන විට මිලියනයක් දෙනා එන්නත්කර ඇති නිසාත්, තමා හදවත් සැත්කමකින් පසු අවදානම් ජනතාවගේ කාණ්ඩයට ඇතුළත් වන නිසාත් වෛද්‍ය මතය අනුව එන්නත ලබාගන්නා බව ඔහු අද සඳහන් කර තිබේ.