උදාරි කව්ශල්‍යාගේ හැඩ වැඩ

0
1178

උදාරි කව්ශල්‍යා කියන්නෙ අපේ රටේ සිටින ඇති දක්ෂ වගේම සුන්දර රංගන ශිල්පිනියක්. බොහෝ දෙනා ඇය ගැන වඩි පුරම කතා කරන්නෙ ඇය විසින් සමාජ මාද්‍යට එකතු කරන සරාගී ඡායාරූප නිසා, බොහෝ දෙනාගේ ආදරය දිනා ගත් ඇය වෙනුවෙන් හැඩ වැඩ තීරුව වෙන් කරන්න අපි තීරනය කලා.

ඇය විසින් සිය Facebook ගිණුමට එක් කරන ලද ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්.,