පැරිසියේ ලාංකිකයන් රණවිරුවන් සැමරූ හැටි

0
272

ප්‍රංශයේ පැරීස් නුවර ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සංවිධානය විසින් සෑම වසරකම පවත්වන රණවිරු සැමරුම් උත්සවයේ, 2021 වසරේ රණවිරුවන් සැමරීමේ රණවිරු කෘත ගුණ ප්‍රදීප පුජා උත්සවය මෙවර ප්‍රංශයේ දේශ හිතෛෂී සංවිධානයේ මූලිකත්වයෙන් පැවතුනි.

මෙය ප්‍රංශයේ ශ්‍රීලංකා තානාපති මහාචාර්ය ක්ෂානිකා හිම්ඹුරේගම මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියඳා පැරීසියේ පිහිටි ප්‍රංශයේ ජාත්‍යයන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදී පැවතුනි.

ප්‍රංශයේ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ විහාරාධිපති ප්‍රධාන සංඝ නායක පරවාහැර චන්ද්‍රරතන හිමියන්, ප්‍රංශයේ අධිකරණ සංඝ නායක මුරුංගාගස්යායේ ඥාණිස්සර හිමි සහ පැරිස් බෞද්ධ විහාරයේ විහාරාධිපති කෝන්ගස්දෙනියේ ආනන්ද හිමිවරුන් විසින් යුද්ධයේදි මියගිය රණවිරුවන් ඇතුලු සියලු දෙනා සිහිපත් කොට පින් අනුමෝදනා සිදු කරන ලදී.

අනතුරුව තානාපති තුමියගේ දේශනයක්ද පැවැත් වු අත්‍ර කොවිඩ් වසංගතයේ අවදානම හමුවේ පවතින දැඩි නිතීරීති මධ්‍යයේ පැරීසියේ බොහෝමයක් දේශපාලන හා සමාජ ක්‍රියාකාරී සංවිධාන වල ප්‍රධාන නිලධාරීන් හා තානාපති කාර්යාලයේ බුද්ධි අංශ නිලධාරී මහතා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ පිරිසක්ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වී ඇත.