බංග්ලාදේශයෙන් ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක්.?

0
549

අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීම සඳහා බංග්ලාදේශයේ බැංකු මණ්ඩලය අනුමත කර ඇතැයි එරට පළවන නිව් ඒජ් පුවත්සේවය වාර්තා කර ඇත.

එරට මහ බැංකු අධිපති ෆස්ලි කබීර් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉකුත් 23 වැනිදා රැස් වූ එම බැංකු මණ්ඩලය ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් විනිමය හුවමාරු පහසුකමක් හෙවත් ස්වැප් පහසුකමක් ලෙස මෙම ණය මුදල ලබා දීම අනුමත කර ඇති බවද ඒම බංග්ලාදේශ් පුවත් වාර්තාවේ සදහන්.

නීතිමය පරීක්ෂා කිරීම්වලින් පසුව බංග්ලාදේශ රජය අදාළ අවසන් එකඟතාවලට එළැඹෙනු ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය මගින් සිදු කරන වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා බංග්ලාදේශ මහ බැංකුව ඩොලර් මිලියන 200 ක විනිමය හුවමාරු පහසුකම සහනදායී පොලියක් මත ලබාදෙනු බවද එම වාර්තාවේ සදහන් වෙයි.

ඒ සඳහා එම වටිනාකමට සමාන ශ්‍රී ලංකා රුපියල් ප්‍රමාණය බංග්ලාදේශ මහ බැංකුවේ තැන්පත් කළ යුතු අතර රජයේ වගකීම ද සහතික වී ඇතැයි එම බංග්ලාදේශ මාධ්‍ය වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සදහන් කර ඇත.