ලෝකයේ ජීවත්වීමට වඩාත්ම සුදුසු නගරය.?

0
1009

ලොව ප්‍රකට “ද ඉකොනොමිස්ට්” සඟරාව මගින් ලොව ජීවත්වීමට වඩාත්ම සුදුසු නගර නම්කර තිබේ.

එම නගර ලයිස්තුවේ ඉදිරියෙන්ම සිටින්නේ නවසීලන්තයේ ඕක්ලන්ඩ් නගරය වන අතර ජපානයේ ඔසාකා නගරය දෙවැනි ස්ථානයේ පසුවේ.

එම සඟරාව මගින් නගර 140 ක ස්ථාවරත්වය, යටිතල පහසුකම්, අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍ය අනුව මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම සිදු කර ඇත.

නමුත් මෙවර ශ්‍රේණිගත කිරීම සඳහා කොවිඩ් වසංගත පාලනයට කළ කැපවීම සහ එහි සාර්ථකත්වය ද සලකා ඇත.

එම හේතුවෙන් යුරෝපීය නගර ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ලැයිස්තුවේ පහළ ට ගොස් ඇති අතර නවසීලන්තය, ජපානය සහ ඔස්ට්‍රේලියාව වැනි රටවල්වල නගර ඉදිරියට පැමිණ තිබේ.