ඉන්ධන මිල ඉහල දැමීම ගැන විපක්ෂ නායකවරයාගේ අප්‍රසාදය

0
295

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල ඉහල දැමීම සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ නායකවරයා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කර තිබුණා.

එමගින් ඔහු රජයේ තීරණය ගැන අප්‍රසාද්ය පල කර තිබුණි.

“පොහොට්ටු ආණ්ඩුව පිළිබඳ ඇත්තේ ලැජ්ජාවකි. මෙය මුලුමහත් රටටම නින්දාවකි. ඔබට ජනතාවාදී ලෙස රට පාලනය කළ නොහැකි බව පිළිගන්න.”

“මේ රටට සමෘද්ධිය සහ සංවර්ධනය රැගෙන ආ හැක්කේ සමගි ජන බලවේගයට ය.” ලෙස එහි වැඩි දුරරත් සඳහන්.