හිටපු අගමැති දිවුරුදීමත් සමඟ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ යළි පිබිදීමක්

0
333

පසුගිය මහා මැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමිව තිබු එකම ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී දූරය වෙනුවෙන් හිටපු අගමැති එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් ව්ක්‍රමසිංහ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී කතානායක වරයා ඉදිරියේදී දිවුරුම් දෙන ලදී.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අද පාර්ලිමේන්තු පැමිණීමත් සමගම බොහෝ ප්‍රදේශවල එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරන පාක්ෂිකයන්, නියෝජිතයින් සුභපැතුම් එකතුකරමින් විවිධ ස්ථානවල බැනර් සහ කොඩි ප්‍රදර්ශනය කර තිබුන ආකාරය දක්නට ලැබුණි.

පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණි වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් කියා සිටියේ වත්මන් ණය තත්වය සහ කොරෝනා අර්බුදය සම්බන්දවයි.