උපාධිධාරීන්ට පොලිස් පරීක්ෂක තනතුරු ලබා දීමේ තීරණයක්

0
302

උපාධිධාරීන් කෙලින්ම ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක තනතුරුවලට බඳවා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළක් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ප්‍රජා පොලිස් රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා පවසයි.

උපාධිධාරීන් දැනට කෙලින්ම බඳවා ගැනෙන්නේ සහකාර පොලිස් අධිකාරි තනතුරුවලට වන අතර මේ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාට දැනටමත් යෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇතැයිද රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

උපාධිධාරීන් ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක තනතුරේ සිට පැමිණීමේදී ජනතාව සමග කෙරෙන පහළ මට්ටමේ රාජකාරි කටයුතු ගැන වඩා වැඩි අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනු ඇති.

එම තත්වය සලකා තමා මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්, පොලීසියේ කටයුතු විධිමත් කිරීමට නම් බොහෝ අංශවල වෙනස්කම් සිදුකළ යුතු බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.