ටික් ටොක් ග්‍රාහකයින්ට සුබ ආරංචියක්

0
372

ටික් ටොක් සමාගම සිය ග්‍රාහකයින් වෙත ලබා දෙන අලුත්ම යාවත්කාලීන කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිවේදනය කර ඇති අතර සමාගම් ප්‍රධානියා විසින් බ්ලොග් පණිවුඩයක් මගින් මේ බව සඳහන්කර ඇත.

ඊට අනුව 2018 සිට මේ දක්වා ටික්ටොක් සඳහා පැවැති විනාඩියක කාලය විනාඩි තුනක් දක්වා දිගු කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

තම ග්‍රාහකයින් ගෙන් ලද ඉල්ලීම් සලකා බලමින් මෙම තීරණය ගත් බව පවසන ටික්ටොක් සමාගම ග්‍රාහකයින් වෙත එම පහසුකම ක්‍රමයෙන් ලබා දීමට සැලසුම් කර තිබෙන බව වැඩි දුරටත් සඳහන්.

එම නිවේදනය පහතින්,