ලොව මෙතෙක් හමුවූ තෙවන විශාලතම දියමන්තිය

0
173

කැරට් 1,174ක් පමණ වන විශාල දියමන්තියක් බොට්ස්වානා දියමන්ති පතලකින් හමුවී තිබේ. එය සති කිහිපයක් තුළ එම රටෙන් හමුවූ දෙවැනි විශාල දියමන්තිය බව එම පතල් හිමි සමාගම පැවසයි.

එසේම එම පතලෙන් හමුවූ කැරට් 1,000 ට වැඩි තෙවැනි දියමන්තිය ද මෙය වේ.

පසුගිය ජූනි මාසයේ හමුවූ දියමන්තියේ ප්‍රමාණය කැරට් 1,098 ක් විය. එම දියමන්තිය එතෙක් ලොව තෙවැනි විශාලතම දියමන්තිය ලෙස සඳහන් විය.

පසුගියදා හමුවූ මෙම දියමන්තිය කැරට් 1,174 ක් වන බැවින් මෙතෙක් ලොව හමුවූ තෙවැනි විශාලතම දියමන්තිය එය බවට පත්වී තිබේ.

2019 වසරේදී එම සමාගමට හමුවූ දියමන්තියක විශාලත්වය කැරට් 1,758 ක් වූ අතර එය ලෝක ඉතිහාසයේ මෙතෙක් සොයාගෙන ඇති දෙවැනි විශාලතම දියමන්තිය ලෙස සටහන් විය.

ලොව මෙතෙක් හමුවී ඇති විශාලතම දියමන්තිය 1905 දී දකුණු අප්‍රිකාවෙන් හමුවූ අතර එය “කලිනන්” ලෙස නම්කර ඇත.

පසුව එය කුඩා කොටස්වලට කපන ලද අතර ඉන් සමහර කැබලි බ්‍රිතාන්‍යයේ රාජකීය පවුලේ ඔටුනු වලට සවිකර ඇත.