රන්ජන් ගෙන් ලියුමක් ඇවිත් !

0
195

අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් වසර 04ක කාලයක් සඳහා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින රන්ජන් රාමණායක මහතා විසින් සිය රසිකයින්ට, ඡන්ද දායකයින් වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා.

ඔහු අගුණුකොලපැලැස්ස බන්බන්ධනාගාරයේ ගත කරනු ලබන ජීවිතය ඇතුළු නොයෙකුත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් මෙම ලිපියෙහි සඳහන් කර ඇති අතර, එය පිටු 4කින් සමන්විතයි.

එම ලිපිය පහතින්,