ඔලිම්පික් ඉතිහාසය අළුත් කල පෝලන්ත ක්‍රීඩිකාව

0
279

ඔලිම්පික් ඉතිහාසයේ එකම ඉසව්වක ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උලෙල 3ක දී රන් පදක්කම දීනූ පලමු ක්‍රීඩිකාව ලෙස පෝලන්තයේ අනීටා වොඩාසික් ඉතිහාසය ගත වුණා.

ඒ, මෙවර ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උලෙලේ කාන්තා මිටිය විසි කිරීමේ ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගැනීමත් සමගයි.

මීට පෙර 2012, 2016 ඔලිම්පික් උළෙල දෙකේදී ද, ඇය කාන්තා මිටිය විසි කිරීමේ ඉසව්වේ රන් පදක්කම් තමන් සතු කර ගැනීමට සමත් වුණා.

මේ අතර 2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ 11 වන දිනය නිමාවන විට පදක්කම් සටහනේ පෙරමුණ ගෙන සිටියේ චීනයයි.