මෙරටින් දිනකදී වාර්තා වූ වැඩිම ආසාදිත මරණ ගණන ඊයේ

0
166

කොවිඩ් ආසාදනය වී දිනකදී මිය ගිය වැඩිම ආසාදිතයින් ගණන වාර්තා කරමින් ඊයේ දිනයට අදාළව කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 94ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය ආරම්භ වූ චීනයේ සමස්ථ කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාවත් ඉක්මවා යමින් මෙරට සමස්ත මිය ගිය රෝගීන් ගණන 4,821 ක් ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත.