හිටපු මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා ගුරුවරුන්ගෙන් කළ ඉල්ලීම

0
185

වැටුප් විෂමතාවය හේතුවෙන් සිදු කරන ගුරු විදුහල්පති අරගලය වෙනුවෙන් ගෙනයන පියවර හැකි ඉක්මනින් නවතන ලෙස ඉල්ලමින් හිටපු මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ගුරුවරුන්ට දැනුම්දීමක් සිදු කර තිබෙනවා.

ඒ, සිය ෆේස්බුක් ගිණුමෙහි ඒ පිලිබඳව සටහනක් දමමින්. එම සටහන පහතින්,