ලෝක වාර්තාවක් තැබූ 14 හැවිරිදි චීන ක්‍රීඩිකාව

0
170

මෙවර ඔලිම්පික් උළෙලේදී මීටර් 10 කිමිදුම් තරග ඉසව්වේ නව ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවමින් රන් පදක්කම හිමි කර ගැනීමට චීනයේ 14 හැවිරිදි ක්‍රීඩිකාවක් සමත් විය.

ක්වොන් හොංචන් නමැති එම ක්‍රීඩිකාව රන් පදක්කම දිනා ගත්තේ 15 හැවිරිදි චීන ක්‍රීඩිකාවක වූ චෙන් යුෂී දෙවන ස්ථානයට පත් කරමිනි.

චෙන් යුෂි අදාළ ඉසව්වේ ලෝක ශූරිය ලෙස තරගයට පිවිසුණ ද, ක්වොන් හොංචන් දෙවන වටයේදී විශේෂ දක්ශතා දක්වමින් සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව 466.2 ක් ලෙස ඉහල නංවා ගැනීමට සමත් විය.

රිදී පදක්කම දිනා ගත් චෙන් යුෂී ලකුණු 425.4 ක් ලබා ගත් අතර ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත් ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩිකාව මෙලිස්සා ලකුණු 371.4 ක් ලබා ගැනීම්මට සමත් විය.

ක්වොන් දිනා ගත් එම රන් පදක්කමත් සමග කාන්තා කිමිදුම් ඉසව් සියල්ලගේම රන් පදක්කම් චීනය සතු විය.