ඊයේ දින කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 111ක්

0
152

ඊයේ(8) දිනයේදී මෙරට කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 111ක් වාර්තා වී ඇති අතර දිනක් තුල වාර්තා වූ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාව මෙය වේ.

ඒ අනුව, සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 5,222ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

මිය ගොස් ඇති පිරිස අතර පුරුෂයින් 56ක් සහ කාන්තාවන් 55 දෙනෙකු සිටින බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කළ වාර්තා වේ දක්වෙන්න්.

මියගිය පිරිස අතර වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පුද්ගලයින් 90 දෙනෙකු වන අතර වයස අවුරුදු 30-59ත් අතර පුද්ගලයින් 21ක් දෙනෙකු ඇතුලත් වේ.