දෙරණ යුටියුබ් නාලිකාවට හැකර් ප්‍රහාරයක්

0
205

මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ පෞද්ගලික රූපවාහිනී නාලිකාවක් වන “දෙරණ රූපවාහිනී” නාලිකාවට අයත් යුටියුබ් චැනලයට හැකර් ප්‍රහාරයක් එල්ලවී තිබෙනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් දෙරණ මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපති දිලිත් ජයවීර ද සිය සමාජ මාධ්‍ය ජාල ගිණුම හරහා සටහනක් තබමින් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

මිට සති කිහිපයකට පෙර දෙරණ යුටියුබ් නාලිකාවේ ග්‍රාහක සංඛ්‍යාව මිලියන 03 සීමාව ඉක්මවා ගියා. මෙරට රූපවාහිනි නාලිකාවකට අයත් යුටියුබ් නාලිකාවක් මිලියන 03 ක ග්‍රාහක සංඛ්‍යාව ඉක්මවා ගිය පළමු අවස්ථාව එය විය.