‘‘ජනතාවට මේ වෙලාවේ ඔනේ ඇවිදින මංතීරු නොවේ‘‘

0
187

මේ වෙලාවේ කළ යුත්තේ ඇවිදින මංතීරු හදනවා ද නැත්නම් ජනතාවට බලපා ඇති ජීවන වියදම ඉහළයාම පාලනය කරනවාද නැද්ද යන්න පිළිබදව අප කල්පනා කළ යුතු යැයි ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා පවසයි.

අපි මං තීරු හදනවාට විරුද්ධ නැහැ.ඒ වගේම රටේ අනෙකුත් සංවර්ධන කටයුතුවලටත් විරුද්ධ නැහැ.

එහෙත් මේ අවස්ථාවේදී අපි බැලිය යුත්තේ මංතීරු හදනවාද එහෙමත් නැත්නම් ජනතාවගේ බඩ ගින්න නිවීමට අව්ශ්‍ය කටයුතු කරනවාද යයි යන්න. මොකද ජනතාවට බඩ ගින්නේ ඉදලා ඇවිදින්න බැහැ.

මේ වනවිට උග්‍ර ගෑස් හිගයක් තියෙනවා.අඩුවට සීනි ගන්න මිනිස්සු සතොස ළඟ දිගු පොලිම්වල,අනෙකුත් භාණ්ඩවල මිල ඉහල ගිහිල්ලා.

ඒ වාගේ අවස්ථාවක අපේ සමහර අය මේ ඇවිදින මංතීරුවක් ගැන කතා කිරීම මහජන නියෝජිතයන් වන අපේ අම්මල තාත්තලත් බැණුම් අහනවා.

මේ අවස්ථාවේදී අපි පක්ෂ බේදයෙන් තොරව කතා කළ යුත්තේ රටේ ජනතාවගේ බඩ ගින්න නිවීමට කටයුතු කිරීමත් කොරෝනා ව්‍යාසනයෙන් ජනතාව ආරක්ෂා කර ගැනීමට පියවර ගැනීමත් පමණයි.