ලංකාව එන්නත්කරණයෙන් ලොව පළමු තැනට

0
171

ගතවූ සතිය තුල ජනගහණයට සාපේක්ෂව ලොව වැඩිම එන්නත්කරණය සිදුකළ රට බවට ශ්‍රීලංකාව පත් ව තිබේ.

එන්නත්කරණය හා කොවිඩ් සම්බන්ධ දත්ත විශ්ලේශන ආයතනයක් වන OurWorld ආයතන උපුටා දක්වමින් මෙරට චීන තානාපති කාර්‍යාලය මේ සම්බන්ධයෙන් ට්විටර් සටහනක් දක්වා ඇත.

ඊට අනුව ලංකාව ගතවූ සතියේ ජනගහණයෙන් 13%ක් එන්නත්කරණය ට ලක් කර තිබේ

OurWorld ආයතන ප්‍රධානියාගේ සහ චීන තානාපති කාර්‍යාලයේ ට්විටර් සටහන් පහතින්,