සෞන්දර්ය විෂයන් නොමැතිව අපොස සා පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

0
157

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ 2020 විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ වන විට නිකුත් කර තිබේ.

ප්‍රායෝගික පරික්ෂණ නොපැවැත් වූ හෙයින් සෞන්දර්ය විෂයන්වල ප්‍රතිඵල නිකුත් නොකළ බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ව්www.doenets.lk වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසීමෙන් විභාග ප්‍රථිපල ලබාගත හැකි බවයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියේ.