දියවන්නාවේ තෙල් තට්ටුවට වීමට හේතුව

0
120

ඉකුත් සතියේ දී දියවන්නා ඔය දෙසට පාවෙමින් තිබූ තෙල් තට්ටුවක් සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාට ලබා දී තිබෙනවා.

අදාළ ස්ථාන වලින් ජල සාම්පල් ගෙන පරීක්ෂාවට ලක් කර ඇති අතර ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ මෙම ස්ථානවල ජලය කළු පැහැ ගැන්වී තිබු බවත්, ජලය මත තැනින් තැන කුඩා හා තුනී තෙල් තට්ටුවක් පවතින බවත්ය.

එමෙන්ම එම ස්ථානයේ තෙල් සහිත අපද්‍රව්‍ය පල්වීම නිසා හට ගන්නා දුර්ගන්ධයක් වහනය වූ අතර ජලය බැස යාම ක්‍රමවත්ව සිදු නොවන බවද නිරීක්ෂණය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම ඒ මත දණ්ඩකින් කැලතූ විට පතුලේ සිට වායු බුබුලු සමග තුනී තෙල් තට්ටුවක් මතුවන අතර ඒවා ජලය මතුපිට පාවී යන ස්වාභාවයක් ද නිරීක්ෂණය කර තිබුණා.

ඒ අනුව සිදු කරන ලද නිරීක්ෂණයන් අනුව කාලයක් තිස්සේ බුත්ගමුව ඇළට අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සහ ඇළෙහි ජලය නිසි ලෙස ගලා නොයෑම හේතුවෙන් ඇල්ගී බැක්ටීරියා වර්ධනය වීම මත මෙම තත්ත්වය වර්ධනය වී ඇති බව හෙළිව තිබෙනවා.

එම නිසා එම ප්‍රදේශයේ ජලය සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා නිර්දේශ තුනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ද විමර්ශණ කණ්ඩායම දැනුම් දී තිබෙනවා.

අවට ජනතාව විසින් පිරිපහදු නොකරන ලද හා අපවිත්‍ර ජලය දියවන්නාවට බැහැර කිරීම වැළැක්වීම, බුත්ගමුව ඇළ පතුළේ රොන්මඩ වසරකට වරක්වත් ඉවත් කර ජලය පහසුවෙන් බැස යාමට සැළැස්වීම, තෙල් සංස්ථාව මගින් බැහැර කරන අපජලය මෙම ජල මාර්ගය වෙත බැහැර කරන්නේ ද සොයා බැලීම යන ක්‍රියාමාර්ග සඳහා එළඹීමට ද විමර්ශන කණ්ඩායම් නිර්දේශ කර ඇත.