සහල් සඳහා මිල නියම කිරීම මෝල් හිමියන් අතට ගනී

0
151

සහල් සඳහා වන උපරිම සිල්ලර මිල ගණන් දක්වමින් රජය විසින් නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනය අවලංගු කිරීමට ඊයේ දිනයේ රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කිරීමත් සමග වෙළෙඳ පොලේ සහල් අලෙවි කරනු ලබන මිල අලෙවි ගණන් සම්බන්ධයෙන් මහා පරිමාණ සහල් ව්‍යාපාරිකයින් අද මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් දැනුම් දී සිටියා.

ඒ අනුව නාඩු සහල් කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රු. 115ක්, සම්බා කිලෝවක් රු.140ක් සහ කීරි සම්බා සහල් කිලෝවක් රු.165කට අලෙවි කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බවයි මහා පරිමාණ සහල් ව්‍යාපාරිකයින්ගේ මාධ්‍ය හමුවේදී ඩඩ්ලි සිරිසේන ප්‍රකාශ කර සිටියේ.

මේ අතර ගොවින් ගෙන් නාඩු වී කිලෝවක් රු.62.50කට, සම්බා වී කිලෝවක් රුපියල් 70 කට සහ කීරි සම්බා වී කිලෝවක් රු.80කට මිලට ගැනීමට කටයුතු යොදා ඇති බවද මහා පරිමාණ සහල් ව්‍යාපාරිකයින් ප්‍රකාශ කර සිටියි.

රජය විසින් මිට පෙර ප්‍රකාශයට පත් කර තිබු සහල් වල උපරිම මිල පහත පරිදි වේ.