වර්ෂාවේ තෙමමින් විපක්ෂ නායකවරයා ගොවි හදගැස්මට *Photos

0
136

ගොවි ජනතාවගේ ගැටලු පිළිබඳ විමසන “ගොවි හදගැස්ම” වැඩසටහනේ දෙවැනි පියවර ලෙස තිස්සමහාරාම බෙරලිහෙල අතිරේක භෝග ලෙස මුං වගාව සිදුකරන ගොවීන්ගේ ගැටලු විමසීමට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද (04) එම ප්‍රදේශයේ සංචාරයක නිරත විය.

එහිදී විපක්ෂ නායකවරයා එහි පැමිණි සිටි ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාව සමඟ දීර්ඝ වශයෙන් අදහස් හුවමාරු කරගනු ලැබුවා.

අතිරේක බෝග වගාවන්හි යෙදෙන ගොවීන් ලෙස ඔවුන් මුහුණ දෙන ගැටලු පුළුල් ලෙස එහිදී සාකච්ඡාවට ගැනුණු අතර විශේෂයෙන්ම, ඔවුන්ගේ අස්වැන්නට නිසි වෙළඳපොලක් නොමැතිවීම ,පොහොර සහ බීජ හිඟය, අස්වැන්න කල් තබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදහි පවත්නා ගැටලු, මුං ඇට වගාව සදහා සේන දළඹුවාට සමාන දළඹුවන් බෝවීම වැනි ගැටලු පිළිබඳව එහිදී විශේෂ අවධානයක් යොමු විය.

මේ අවස්ථාවේදී දැඩි වර්ෂාවක් ඇද හැලුණු අතර විපක්ෂ නායකවරයා වර්ෂාවේ තෙමෙමින් ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාවගේ ගොවිබිම් වෙත ගොස් ඔවුන්ගේ ගැටළු පිළිබඳව සිය අවදානය යොමු කර සිටියා.