කොළඹ ට්‍රැෆික් ගුවනින් *Photos

0
44

සංචරණ සීමා අවසන් වී ජන සංචරණය සාමාන්‍යය තත්වයට පත්වීමත් සමග කොළඹ ප්‍රදේශය තුලට වැඩි රථවාහන ප්‍රමාණයක් ඇතුල්වීම නිසා ඇතිවන දැඩිවාහන තදබදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අයත් ​බෙල් 212 වර්ගයේ ගුවන් යානයක් හා ​​ඩ්‍රෝන යානා යොදගනිමින් අද දිනයේදී නීරීක්ෂණය කරනු ලැබුවා.

ඒ අනුව ගුවන් හමුදා​​ඩ්‍රෝන යානා යොදා ගනිමින් නෙළුම් පොකුණ මංසන්දිය, ආයුර්වේද වටරවුම, දියත උයන ප්‍රදේශය, පංචිකාවත්ත​ප්‍රදේශය, නව කැළණි පාලම ප්‍රදේශය හා පාර්ලිමේන්තුව අසල මෙලෙස නිරීක්ෂණ මෙහෙයුම් සිදු කරන ලදී.