රංජන්ට උසස් අධ්‍යාපනය හැදැරිමට අවසර

0
77

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ සිර දඩුවම් විදින හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රංජන් රාමනායක මහතාගේ ඉල්ලිම පරිදි බන්ධනාගාරයේ සිට උසස් අධ්‍යාපනය හැදැරිමට අවසර ලැබී ඇතැයි බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන හා පුනුරුත්තාපන) චන්දන ඒකනායක මහතා පැවසීය.

ඒ මහතාට නාවල විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමණාකරණ නායකත්ව පුහුණු තරුණ කටයුතු සහ ප්‍රජා සංවර්ධන උපාධිය හැදැරිම සදහා පවතින නීති රීතිවලට යටත්ව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු සූදානම් කරන බව කී ඒ මහතා මෙම විෂයානුබද්ධ අධ්‍යාපනය මාර්ගගත ක්‍රමයට තාක්ෂණය ඔස්සේ හැදැරිමට ද අවසර ලබාදී ඇති බව ද සඳහන් කළේය.