10 වන සිහින තරුව – දුලංග සම්පත්

0
123

සමස්ථ රටම ආදරයෙන් වැලඳගත් දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් සීසන් 10 අවසන් මහා තරගයේ තියුණු සටනකින් කිරුළ දිනා ගැනීමට දුලංග සම්පත් සමත් විය.

ඒ අනුව දුලංග සම්පත් ට දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් කිරුළට අමතරව රුපියල් මිලියන 25ක් වටිනා නිවසක් ද හිමිවෙයි.

අවසන් මහා තරගය සඳහා අංජලී මෙත්සරා, දුලංග සම්පත් සහ රජිත භාණුක තරග වැදුණි.

“ඩ්‍රීම් ස්ටාර් සීසන් 10” අනු ශූරතාවය දිනාගත්තේ අංජලී මෙත්සරා ය.

එහි තෙවන ස්ථානය දිනා ගත්තේ රජිත භාණුකය.

අවසන් මහා තරගය අද (15) රාත්‍රියේ අතිඋත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්වුණේ නෙළුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රඟහලේදීය.