සමාජ මාධ්‍ය ජාලා අවහිර කිරීම ගැන නාමල්ගෙන් Twitter සටහනක්

0
125

සමාජ මාධ්‍ය අවහිර කිරීම ගැන සළකා බලන ලෙස නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒ තම නිළ Twitter ගිණුම හරහා සටහනක් තබමින්.

සමාජ මාධ්‍ය අවහිර කළද, VPN භාවිතයෙන් පිවිසිය හැකි නිසා එය ඵල රහිත ක්‍රියාවක් බවයි ඔහු එම සටහනෙන් පෙන්වා දෙන්නේ.

එම ට්විටර් සටහන පහතින්,