ප්‍රියන්ත කුමාර ඝාතකයින්ට ලැබුනු දඬුවම

0
45

2021 වසරේදි පාකිස්තානයේදී ප්‍රියන්ත කුමාර මහතා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවන් 6 දෙනෙකුට එරට අධිකරණය විසින් මරණ දඬුවම නියම කර තිබේ.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ ඝාතනයට සම්බන්ධ තවත් 7දෙනෙකුට ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් නියම කර ඇති බවයි.

අදාළ අමානුෂික ඝාතන සිද්ධියට සම්බන්ධ වූ තවත් සැකකරුවන් 76 දෙනෙකුට වසර දෙකක සිර දඬුවම් නියම කර ඇත.

ප්‍රියන්ත කුමාර මහතා 2021 වසරේදී සියල්කොට්හිදී අමානුෂික ලෙස පහරදී ඝාතනය කරනු ලැබීය.