නිසාන් සමාගම ගත් අලුත්ම තීරණය

0
44

වසර 100කට වඩා පැරණි වෙළෙඳ නාමයක් යටතේ වාහන නිෂ්පාදනය නවතා දැමීමට ජපානයේ ප්‍රකට වාහන
නිෂ්පාදන සමාගමක් තීරණය කර තිබේ .

විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කළේ “Datsun” නමින් මින් ඉදිරියට වාහන වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීම නිසාන් සමාගම නවතා
දැමීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

දෙවැනි ලෝක යුද්ධයෙ න් අනතුරුව නිසාන් සමාගමට ලොව පුරා සිය සන්නාමය ප්‍රකට කර ගැනීමට උපකාරී වූයේ
“Datsun” නාමය බව පිළිගත් මතයකි.

ලොව පුරා වාහන මිලියන ගණනක් විකිනුවද “Datsun” ක්‍රමාණුකූලව වෙළෙඳපොළෙන් බැහැර කිරීමට නිසාන්
සමාගම කටයුතු කළේ ය.
නමුත් දශක තුනකට පසුව එම නාමය නැවත වරක් හඳුන්වා දීමට නිසාන් සමාගම කටයුතු කළේ ය.

අපේ ඩී එන් ඒ එකේ වැදගත් කොටසක් “Datsun” සතුයි යනුවෙන් එහිදී නිසාන් බලධාරීන් පැවසීය.

නමුත් දැනට නිෂ්පාදනය කර ඇති “Datsun” රථ විකිණීමටත් එහි පාර්භෝගිකයින්ට අවශ්‍ය පසු සේවා සැපයීමටත්
එම සමාගම තීරණය කර ඇති බව නිසාන් සමාගමේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අසුසා මොමොසේ පැවසීය.