ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා ට්විටර් මිලදී ගනී

0
38

ට්විටර් ලොව වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වන සමාජ මාධ්‍ය ජාලයකි. එහි සාමාජිකයින් ගණන මිලියන 396.5කි.

එහි හිමිකාරීත්වය ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා ලෙස සැලකෙන ඉලෝන් මස්ක් විසින් එම සමාජ මාධ්‍ය ජාලය ඩොලර් බිලියන 44කට මිලදී ගෙන ඇති බව ජාත්‍ය න්තර මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

ඒ අනුව ට්විටර්හි පාලන බලය ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයාට හිමිවෙයි.

මීට වසර 16කට පමණ පෙර ස්ථාපනය කළ ට්විටර් හි වෙනස්කම් රාශියක් ඉදිරියේදී සිදුවීමට ඉඩ ඇති බව මාධ්‍ය
වාර්තා වල සඳහන් වෙයි.

මස්ක් නිදහස් අදහස් ප්‍රකාශනයට මුල්තැන දෙන අයෙක් ලෙස ප්‍රසිද්ධය. එබැවින් ඉදිරියේදී නිදහසේ අදහස් ප්‍රකාශ
කිරීමට ට්විටර් ගිණුම් හිමියන්ට අවස්ථාව හිමිවීමට ඉඩ ලැබෙන බව විචාරකයෝ පවසති.