එංගලන්ත කණ්ඩායමේ අලුත් නායකයා

0
35

එංගලන්ත ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව නායකයා අද (28) නම් කළේ ය. එංගලන්ත බලධාරීන් බෙන් ස්ටොක්ස් ඒ සඳහා නම්කර තිබේ .

ඔහු එංගලන්ත පිරිමි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ 81වැනි නායකයා ය.

එංගලන්ත කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස කටයුතු කළ ජෝ රූට් පසුගියදා ඉල්ලා අස්විය.

මේ වනවිට ලෝක ටෙස්ට් තරගාවලි ලකුණු සටහනේ අවසාන ස්ථානයේ පසුවන එංගලන්ත කණ්ඩායම පසුගිය
ටෙස්ට් තරග 17කින් ජය ගත්තේ එක් තරගයක් පමණි.