ගෙවත්තේ වගා කළ හැකි බෝග වර්ග *Video

0
64

පෝෂදායී ආහාර වේලකට අවශ්‍ය වන එළවළු, පලතුරු, පලා වර්ග, අල වර්ග වැනි බෝග කාණ්ඩ නිවසේ වගා කරග ගත හැක.

දිගුකාලීන බෝග සහ ප්‍රදේශයට ගැලපෙන බෝග තෝරගන්න. එවිට නැවත නැවත සිටුවීමේදී වැයවන ශ්‍රමය අවම කරගත් හැකිය

ජලවහනය දුර්වල තැන් වල දෙපැත්තෙන් කානු සකසා උස් වූ පාත්තිවල වගා කිරීම සුදුසු වේ

තෙතමනය රඳාපවතින දැන් වල කංකුං, මුකුණුවැන්න, කොහිල වැනි ශාක වගා කිරීම් සුදුසු වේ

ගෙවත්තේ මායිමට ආසන්නව හෝ වැටට සිටින සේ සිටුවිය යුත්තේ බහුවාර්ෂික ස්ථිර ශාක වේ ( උදා: කොස්, දෙල්, අඹ, රඹුටන්, අලිපේර, මුරුංගා )

අලුතෙන් සිටුවන පැළ කුඩා අවධියේ සිටම ක්‍රමානුකූලව කප්පාදු කළ යුතුය එවිට ගෙවත්ත අනවශ්‍ය ලෙස සෙවන් වීම සහ ඉඩකඩ වැයව වීම වළක්වා ගත් හැකිය

විසිතුරු ශාක වර්ග නිවසේ ඉදිරිපස සිටුවීමෙන් බාහිර අලංකාරයක් ලැබේ

බෝග කෘමි උවදුරු සහ රෝගවලින් රැකගැනීම සඳහා එකම කුලයේ ශාක ළඟ ළඟ සිටුවීමෙන් වළකින්න ( උදා: බටු කුලයේ වම්බටු, බටු, මිරිස්, මාළු මිරිස්, තක්කාලි ආදී වශයෙන් )

ප්‍රාදේශීය පරිසර තත්වයන්ට ගැලපෙන පරිදි ගෙවත්තේ වගා කළ හැකි බෝග වර්ග

එළවළු

 • බටු
 • තිබ්බටු
 • කැකිරි
 • කරවිල
 • වට්ටක්කා
 • රාබු
 • පිපිඤ්ඤා
 • පතෝල
 • වැටකොළු
 • මිරිස්
 • මුරුංගා
 • එළබටු

පලා වර්ග

 • ගොටුකොළ
 • මුකුණුවැන්න
 • කතුරුමුරුංගා
 • තම්පලා
 • සාරණ
 • නිවිති
 • තෙබූ
 • කංකුන්
 • නීරමුල්ලිය
 • අඟුණ
 • මුරුංගා

අල වර්ග

 • මඤ්ඤොක්කා
 • බතල
 • කිරි අල
 • ගහල
 • ඉන්නල

පලතුරු

 • කෙසෙල්
 • පැපොල්
 • අඹ
 • පේර
 • අන්නාසි
 • රඔුටන්
 • වැල්දොඩම්
 • දොඩම්
 • කොමඩු
 • අලිපේර
 • දෙළුම්
 • කජු
 • නෙල්ලි
 • බෙලි
 • දිවුල්
 • මෝර
 • මසං
 • අනෝදා
 • උගුරැස්ස
 • කාමරංගා
 • ජම්බු
 • ලාවළු
 • නෙල්ලි
 • වෙරළු
 • ලොවි
 • මාදං

කුළුබඩු ඖෂධ සහ වෙනත් බෝග

 • කරපිංචා
 • රම්පේ
 • සේර
 • ඉඟුරු
 • කහ
 • ගම්මිරිස්
 • කෝමාරිකා
 • හාතවාරිය
 • තිප්පිලි
 • පාවට්ටා
 • කොහිල
 • බිම්මල්
 • බඩ ඉරිඟු
 • කොස්
 • දෙල්
 • පොල්