නෙළුම් කුළුණ බදු දීමේ තීරණයක්

0
78

කොළඹ නෙළුම් කුළුණෙහි ‘පදනම‘ හා ‘ටවර් හවුස්‘ යන ස්ථානයන්ට අයත් කොටස් බදු හෝ කුලී පදනම මත ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බව කොළඹ නෙළුම් කුළුණ කළමනාකරණ පුද්ගලික සමාගම ප්‍රකාශ කර තිබේ.

එම සමාගම වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ මීටර 350 ක උසකින් යුතු කොළඹ අගනුවර මධ්‍යයේ පිහිටා තිබෙන මෙම කුළුණ ප්‍රධාන සංචාරක මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස විවෘත වන විට විශාල විදේශීය සහ දේශීය නරඹන්නන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ආකාරයේ සුවිශේෂී එකක් වනු ඇති බවටයි.

ඒ අනුව කුළුණෙ හි බිම් මහලෙහි පිහිටි ස්මාරක අලෙවිසැලක්, භෝජනාගාර 3ක් හා ප්‍රදර්ශන ගැලරියක්ද, 1 වන මහලෙහි පිහිටි ඩිජිටල් බැංකුකරණ ඒකක 5ක්, ඉ-ක්‍රීඩා වේදිකාවක්, කෝපි හල් 3 ක්, නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථාන 3ක්, 7D සිනමා හලක් හා ඩිජිටල් කෞතුකාගාරයක් ද, එහි දෙවන මහලෙහි පිහිටි උත්සව ශාලාවක්/ ප්‍රදර්ශන කලාපයක් සහ රැස්වීම් ශාලාවක් ද බදු/ කුලී පදනම මත ලබා දීමට අපේක්ෂිත ඒකකවලට අයත් වේ.

මීට අමතරව කුළුණේ පදනමෙහි රූෆ්ටොප් කොටසෙහි පිහිටි භෝජන ශාලා/ අවන්හල් 5 ක් ද බදු/ කුලී දීමට ඇත.

නෙළුම් කුළුණෙහි තෙවන මහලේ සිට සයවන මහල දක්වා මහල් අයත් වන්නේ ‘ටවර් හවුස්‘ කොටසටයි. මෙහිදී තෙවන හා සිව්වන මහල් හි පිහිටි උත්සව ශාලා/ අවන්හල් 1 බැගින් ද, පස්වන මහලෙහි පිහිටි කැරකෙන අවන්හලක් ද බදු/ කුලී දෙන කොටසට අයත් වන අතර 06 වන මහලෙහි පිහිටි සුඛෝපභෝගී කාමර 6 ක් බදු/ කුලී දීමට ද සමාගමේ කළමනාකාරිත්වය අපේක්ෂා කර ඇත.

සම්පූර්ණ රජය සතු සමාගමක් වන කොළඹ නෙළුම් කුළුණ කළමනාකරණ පුද්ගලික සමාගම ඉහත කී හිස් අවකාශයන් බදු දීම හෝ කුලියට දීම සඳහා ඊට උනන්දුවක් දක්වන පුද්ගලයින්ගෙන් හෝ සමාගම්වලින් අභිලාශ ප්‍රකාශ කිරීමට ඇරයුම් කර සිටී.