විවාහ ගිවිසගත් සංජානා *Photos

0
58

ජනප්‍රිය නිළි සංජානා ඔනාලි ගමආරච්චි, විහඟ තිවංක සමඟ දී විවාහ ගිවිස ගෙන තිබේ.

ඒ පිළිබඳ ඇය සිය ෆේස්බුක් ගිණුමට එක් කර තිබූ ඡායා ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්,